Kodėl mes?

Ugdome vaikus kontekstinio ugdymo principu. Vaikai ugdomi per asmeninę patirtį, laisvai, kūrybiškai, žaismingai ir prasmingai, atsižvelgiant į aplinkos bei kultūrinį kontekstą.

 • Anglų kalba-ne antroji, o mokymosi kalba.
 • Kiekvienoje klasėje yra 3 kompetetingi mokytojai.
 • Atsižvelgiame į individualius vaiko poreikius.
 • Kuriame saugią aplinką.
 • Mokomės per žaidimą ir asmeninę patirtį.
 • Ugdomoji aplinka skatina žingeidumą.
 • Mes diferencijuojame ugdymą.
 • Ugdome visuminio pasaulio suvokimą – naudodami kontekstinio ugdymo principą.
 • Mes mokomės inovatyviai ir kūrybiškai.
 • Mums patinka projektinės veiklos.
 • Mes skatiname savarankiškumo ugdymą.
 • Mes daug žaidžiame ir taip mokomės.
 • Mes esame atviri pasauliui, kalboms, kultūroms, religijoms.
 • Mes už tvarumą – žaislai ir ugdymo priemonės be plastiko.

Dvikalbis ugdymas

„Katino dienelėse” ugdome asmenybę, laisvai bendraujančią lietuvių bei anglų kalbomis.

Komepetentingi specialistai

Mūsų komandoje dirba kompetentingi, nuolat besimokantys specialistai.

Ugdymosi aplinka

Mūsų ugdymo(si) aplinka sukurta vaikams. Ji skatina vaikus mokytis ir kurti, būti smalsiems ir bendradarbiauti.

Mūsų vertybės

PAGARBA

TOLERANCIJA

TOBULĖJIMAS

EMPATIJA

BENDRADARBIAVIMAS

ĮVAIRIAPUSIŠKUMAS

„PLASTIC-FREE”

Susisiekite su mumis

x