MISIJA Ir VIZIJA

MISIJA.

Kūrybiškai lietuvių ir anglų kalbomis ugdyti savarankišką, tarptautinei, bendradarbiaujančiai ir besimokančiai bendruomenei atvirą asmenybę, laisvai bendraujančią lietuvių bei anglų kalbomis, ir pasižyminčią analitiniais gebėjimais, mokėjimu mokytis bei prisitaikymu prie naujų situacijų.

VIZIJA.

Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti dvikalbio ikimokyklinio ugdymo organizacija, puoselėjanti vaiko savarankiškumo skatinimą ir ugdymo individualizavimą, ruošiant vaiką gyvenimui Lietuvoje bei užsienyje.

Susisiekite su mumis

x