Ugdymo išskirtinumas

dvikalbis ugdymas

Mes kasdien mokomės dviem kalbomis: lietuvių ir anglų. Vienas iš trijų pedagogų klasėje yra anglakalbis.

Dvikalbystė padeda žmogui kontroliuoti dėmesį, spręsti problemas, mąstyti už ribų. Jiems lengviau užmegzti pokalbį ir pasižymi pasitikėjimu savimi.

Įrodyta, kad vaikų iš dvikalbių šeimų akademiniai pasiekimai aukštesni. Jiems lengviau mokytis trečios, ketvirtos kalbos.

Asmens suvokimas apie skirtingas kultūras yra platesnis, taip pat palengvinamas keliavimo / susikalbėjimo su vietiniais galimybes. Keliomis kalbomis bendraujančiam, darbo rinka yra atviresnė, lengviau rinktis.

Individualizavimas ir diferencijavimas

Svarbiausia mūsų mokytojų užduotis – pastebėti kiekvieną vaiką ir atliepti jo poreikius. Ugdydamiesi kontekstinio ugdymo principu vadovaujamės ir tuo, kad kiekvienas vaikas skirtingas. Viena kontekstinio ugdymo dalių – individualizavimas ir diferencijavimas.

Kad padėtume kiekvienam vaikui ugdyti jo stipiriąsias savybes, o silpnąsias pastiprinti, darželyje vykstančias veiklas diferencijuojame. Kiekvienas vaikas geriausiai mokosi tada, kai nauja informacija vaikui yra prasminga. <okytojai atsižvelgia į kiekvieno vaiko amžių, jo gebėjimus, vaiko patirtį, gebėjimą susikaupti, šeimos padėtį, patirį.

kontekstinis ugdymas

„Katino dienelėse” vaikai ugdosi kontekstinio ugdymo principu. Kas tai? Kontekstinis ugdymas leidžia mums pažvelgti į pasaulį plačiau, jis ugdo supratimą, kad kiekvienas vaikas kilęs iš skirtigos šeimos, kultūros, jis apima bendradarbiavimą su tėvais, jų įtraukimą į ugdymo procesą. Kontekstinio ugdymo esmė – ugdymas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius.

Vadovaujamės kontekstinio ugdymo principais, kad vaikai suprastų, kodėl ir kaip jie mokosi. Tokio pobūdžio ugdymas įtakoja vaiko saviraišką, formuoja jo charakterį, asmenines savybes bei vertybes. Visos darželyje vykstančios veiklos yra tarpusavyje susijusios. Vaikai naują informaciją sieja su jau turima, kad tam tikros temos pažinimas būtų giluminis. Vaikams smagiau mokytis, nes jau prieš veiklas jie šį tą žino ir gali apie tai papasakoti.

Susisiekite su mumis

x